Zwalczanie nadużyć w Programie

PODRĘCZNIK ANTYKORUPCYJNY / KATALOG SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH

 

W przypadku wystąpienia podejrzenia nieprawidłowości, w tym możliwości wystąpienia nadużycia finansowego, Instytucja Zarządzająca Programem prosi o informację w tym zakresie. W celu ułatwienia kontaktu z IZ oraz dla ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości została założona skrzynka pocztowa, na którą można zgłaszać zastrzeżenia: nieprawidlowosciEWT@mfipr.gov.pl.

Informacje mogą być przekazywane w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

Poniżej znajdą Państwo podręcznik o zwalczaniu nadużyć finansowych w programie INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 oraz katalog najważniejszych sygnałów ostrzegawczych. Publikacja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych, m.in. do beneficjentów:

 

ZWALCZANIE NADUŻYĆ W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA - SAKSONIA 2014-2020:

 Podręcznik antykorupcyjny (pdf) 768.0 KB

 Podręcznik antykorupcyjny WERSJA DOSTĘPNA dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (doc) 328.0 KB

 

KATALOG NAJWAŻNIEJSZYCH SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH:

 Katalog najważniejszych sygnałów ostrzegawczych (pdf) 571.0 KB

 Katalog najważniejszych sygnałów ostrzegawczych WERSJA DOSTĘPNA dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (doc) 104.0 KB

 

Przypominamy aktualny adres do zgłaszania nieprawidłowości: nieprawidlowosciEWT@mfipr.gov.pl

 

Wprowadzenie "Polityki Centrum Projektów Europejskich w sprawie zwalczania nadużyć finansowych"

Z dniem 4 października 2016 r. w Centrum Projektów Europejskich, w ramach którego funkcjonuje Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020, została wprowadzona "Polityka Centrum Projektów Europejskich w sprawie zwalczania naduzyć finansowych". Celem ogólnym tej polityki jest dążenie do stałego monitorowania i wzmacniania mechanizmów przeciwdziałania wszelkim przejawom oraz ryzyku wystąpienia nadużyć finansowych i korupcji w trakcie wykonywanych działań, z uwzględnieniem w tym zakresie zachowania interesariuszy, w szczególności beneficjentów i ekspertów. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z tekstem Polityki oraz pozostałymi dokumentami w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

 Polityka nadużycia finansowe (pdf 455 KB )

 CBA_Podręcznik antykorupcyjny (pdf 4.4 MB )

 OLAF konflikt interesów (pdf 289 KB )

 Poradnik antykorupcyjny dla urzędników (pdf 3.21 MB )

 OLAF podrabianie dokumentów (pdf 2.4 MB )

 OECD zmowy PZP (pdf 440 KB )

 Rekomendacje CBA (pdf 8.09 MB )

 Podręcznik rola audytorów (pdf 1.36 MB )

 Information note on Fraud (pdf 97 KB )

 UOKIK zmowy przetargowe (pdf 2.62 MB )

 Nota informacyjna dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS (pdf) 327.0 KB

 Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych (pdf) 310.0 KB

 Świadomi nadużyć finansowych i korupcji. Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi (pdf) 12.0 MB

 Zbiór anonimowych anonimowych spraw OLAF  (pdf) 709.0 KB

 

 


Polityka Centrum Projektów Europejskich w sprawie zwalczania nadużyć finansowych

WPROWADZENIEZ dniem 4 października 2016 r. w Centrum Projektów Europejskich, w ramach którego funkcjonuje Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020, została wprowadzona "Polityka Centrum Projektów Europejskich w sprawie zwalczania naduzyć finansowych". Celem ogólnym tej polityki jest dążenie do stałego monitorowania i wzmacniania mechanizmów przeciwdziałania wszelkim przejawom oraz ryzyku wystąpienia nadużyć finansowych i korupcji w trakcie wykonywanych działań, z uwzględnieniem w tym zakresie zachowania interesariuszy, w szczególności beneficjentów i ekspertów. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z tekstem Polityki oraz pozostałymi dokumentami w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

 Polityka nadużycia finansowe (pdf 455 KB )

 CBA_Podręcznik antykorupcyjny (pdf 4.4 MB )

 OLAF konflikt interesów (pdf 289 KB )

 Poradnik antykorupcyjny dla urzędników (pdf 3.21 MB )

 OLAF podrabianie dokumentów (pdf 2.4 MB )

 OECD zmowy PZP (pdf 440 KB )

 Rekomendacje CBA (pdf 8.09 MB )

 Podręcznik rola audytorów (pdf 1.36 MB )

 Information note on Fraud (pdf 97 KB )

 UOKIK zmowy przetargowe (pdf 2.62 MB )

 Nota informacyjna dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS (pdf) 327.0 KB

 Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych (pdf) 310.0 KB

 Świadomi nadużyć finansowych i korupcji. Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi (pdf) 12.0 MB

 Zbiór anonimowych spraw OLAF  (pdf) 709.0 KB