Wspólny Sekretariat we Wrocławiu (WS) - został utworzony w strukturach Centrum Projektów Europejskich. Zakres zadań WS obejmuje m. in.: wsparcie instytucji programu, zarządzanie procesem aplikacyjnym, realizację projektów, monitoring programu, informację i promocję. Jego zadaniem jest również informowanie społeczeństwa o programie – o jego celach, rezultatach, wynikach, efektach. Ponadto wspiera KM, IZ i IK w realizacji ich zadań.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Programie (pkt 5.3.4) oraz Podręczniku Programu (Rozdział I.8).