Konsultacje

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość organizacji we Wspólnym Sekretariacie indywidualnych konsultacji idei projektowych kwalifikujących się do wsparcia w ramach PW INTERREG PL-SN 2014-2020. W celu umówienia terminu konsultacji prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami WS.

Jednocześnie informujemy, że przygotowaliśmy dla Państwa   Szkic idei projektu (doc) 191.0 KB (doc) 191.0 KB, który znajduje się w zakładce Dokumenty. Przed planowaną konsultacją projektu, prosimy o jego wypełnienie oraz przesłanie do WS na adres mailowy:kontakt@plsn.euPrzesłanie szkicu jest niezbędne do organizacji konsultacji projektu w Sekretariacie.

Jednocześnie zalecamy, by przy opracowaniu idei projektu posiłkować się  schematem jego logiki (docx) 36.0 KB (docx) 36.0 KB. Schemat logiki projektu wraz z przykładem, który przygotowaliśmy w obu wersjach językowych, powinien Państwu być pomocny zarówno przy nadaniu Państwa idei przejrzystej struktury, jak i na etapie wypełnienia ewentualnego wniosku o dofinansowanie.

Co do zasady WS prowadzi konsultacje w języku polskim i/lub niemieckim. Prosimy o wskazanie preferowanego języka/języków spotkania. Ze względów organizacyjnych prosimy także w miarę możliwości o ograniczenie do czterech ilości osób reprezentujących daną ideę projektu, które będą brały udział w konsultacji.

Konsultacje w Regionalnym Punkcie Kontaktowym

Poza konsultacjami prowadzonymi we Wspólnym Sekretariacie we Wrocławiu istnieje możliwość wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach idei projektowych, które będą organizowane wspólnie przez Regionalny Punkt Kontaktowy oraz Wspólny Sekretariat w siedzibie RPK w Görlitz.

Warunkiem wzięcia udziału w konsultacjach jest obecność na nich zarówno polskiego jak i saksońskiego partnera projektu.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić i przesłać  szkicu idei projektu (doc) 191.0 KB (doc) 191.0 KB do RPK, na adres mailowy: kamila.kozlowska@sab.sachsen.de. Pracownik RPK skontaktuje się z Państwem aby zaproponować termin konsultacji .

Prosimy o wskazanie preferowanego języka/języków spotkania. Ze względów organizacyjnych prosimy także w miarę możliwości o ograniczenie do czterech ilości osób reprezentujących daną ideę projektu, które będą brały udział w konsultacji.