Konsultacje

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość organizacji we Wspólnym Sekretariacie indywidualnych konsultacji idei projektowych kwalifikujących się do wsparcia w ramach PW INTERREG PL-SN 2014-2020. W celu umówienia terminu konsultacji prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami WS.

Jednocześnie informujemy, że przygotowaliśmy dla Państwa  Szkic idei projektu (doc) 191.0 KB, który znajduje się w zakładce Dokumenty. Przed planowaną konsultacją projektu, prosimy o jego wypełnienie oraz przesłanie do WS na adres mailowy:kontakt@plsn.euPrzesłanie szkicu jest niezbędne do organizacji konsultacji projektu w Sekretariacie.

Jednocześnie zalecamy, by przy opracowaniu idei projektu posiłkować się  schematem jego logiki (docx) 36.0 KB. Schemat logiki projektu wraz z przykładem, który przygotowaliśmy w obu wersjach językowych, powinien Państwu być pomocny zarówno przy nadaniu Państwa idei przejrzystej struktury, jak i na etapie wypełnienia ewentualnego wniosku o dofinansowanie.

Co do zasady WS prowadzi konsultacje w języku polskim i/lub niemieckim. Prosimy o wskazanie preferowanego języka/języków spotkania. Ze względów organizacyjnych prosimy także w miarę możliwości o ograniczenie do czterech ilości osób reprezentujących daną ideę projektu, które będą brały udział w konsultacji.

 

Konsultacje w Regionalnym Punkcie Kontaktowym

Poza konsultacjami prowadzonymi we Wspólnym Sekretariacie we Wrocławiu istnieje możliwość wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach idei projektowych, które będą organizowane wspólnie przez Regionalny Punkt Kontaktowy oraz Wspólny Sekretariat w siedzibie RPK w Görlitz.

Poniżej przedstawiamy terminy najbliższych konsultacji w siedzibie RPK w Görlitz:

Sierpień 2017 r.:

07.08.2017 r.

25.08.2017 r.

Wrzesień 2017 r.

04.09.2017 r.

11.09.2017 r.

Październik 2017 r.

09.10.2017 r.

23.10.2017 r.

Listopad 2017 r.

13.11.2017 r.

Grudzień 2017 r.

08.12.2017 r.

Warunkiem wzięcia udziału w konsultacjach jest obecność na nich zarówno polskiego jak i saksońskiego partnera projektu.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić i przesłać  szkicu idei projektu (doc) 191.0 KB do RPK, na adres mailowy: kamila.kozlowska@sab.sachsen.de. Pracownik RPK skontaktuje się z Państwem aby zaproponować termin konsultacji .

 Prosimy o wskazanie preferowanego języka/języków spotkania. Ze względów organizacyjnych prosimy także w miarę możliwości o ograniczenie do czterech ilości osób reprezentujących daną ideę projektu, które będą brały udział w konsultacji.