Nowy Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027

Witamy w serwisie INTERREG Polska-Saksonia

Powrót

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego

etap IV (fot. Jakub Purej)

 

 

obrazek

 

Projekt „Przygoda z Nysą” etap IV koncentrował się na wyrównywaniu standardów turystycznych w Unii Europejskiej oraz na tworzeniu optymalnych warunków do realizacji współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju turystyki i zacieśniania kontaktów pomiędzy mieszkańcami współpracujących ze sobą samorządów i instytucji.

Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa jakości bazy turystycznej poprzez rewitalizację istniejących szlaków rowerowych, traktów pieszych, pieszo-rowerowych, wodnych, konnych oraz budowę nowych szlaków turystycznych. Podejmowane działania przyczyniły się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy terenami przygranicznymi. Dzięki nieustannej pracy nad stworzeniem jednolitej, spójnej całości polski i niemiecki turysta może poznawać tradycje, zwyczaje i kulturę sąsiadów oraz – korzystając z bogatej bazy turystycznej – aktywnie spędzać czas wolny. Dzięki sprawnej realizacji kolejnych etapów projektu mieszkańcy terenów przygranicznych oraz turyści zyskali m.in. możliwość korzystania z kilkuset kilometrów nowo wybudowanych tras rowerowych oraz możliwość korzystania z Nysy Łużyckiej jako oznakowanego szlaku wodnego. Wszystkie powstałe bądź zrewitalizowane szlaki turystyczne są bardzo malowniczo położone. Łącząca oba kraje na odcinku niemalże 198 kilometrów rzeka stała się głównym tematem projektu i właśnie ona skupiła na sobie te tak zbliżające obu sąsiadów działania.

Najważniejsze atrakcje turystyczne:

  • trasa rowerowa Łęknica – Zelz, wiodąca przez tereny dawnej kopalni Babina (prowadzi tamtędy ścieżka geoturystyczna), która funkcjonowała jeszcze przed wojną i została zamknięta w 1973 roku; warto zobaczyć dawne wejście do podziemnej kopali (północna część miejscowości Nowe Czaple), elementy kopalnianego systemu transportowego, a także pozostałości po byłej elektrowni; w okolicach miejscowości Chwaliszowice i Żarki Wielkie, trasa przebiega w okolicach warowni oraz wieży Rycerzy Rabusiów
  • ścieżka rowerowa z Łęknicy do miejscowości Przewóz, dzięki której można podziwiać dolinę Nysy Łużyckiej z morenowymi wzniesieniami i charakterystycznymi zabudowaniami z elementami folkloru kultury łużyckiej
  • trasa rowerowa wokół Zgorzelca i Görlitz - z zabytkowym dworcem kolejowym (dzisiaj Zgorzelec Ujazd), Parkiem Ujazdowskim oraz wiaduktem kolejowym na Nysie Łużyckiej, który zbudowano w latach 1844-1847 (jeden z czterech najdłuższych mostów kamiennych w Polsce i najdłuższy taki w Niemczech, ma 448 metrów długości)
  • szlak roweorowo pieszy wiodący przez Most Staromiejski oraz Przedmieście Nyskie; zwiedzanie Młyna Trójkołowego - najstarszej budowli nad Nysą Łużycką, wzmiankowana już w 1273 roku oraz siedziba restauracji „Piwnica Staromiejska”

 

Projekt realizowało aż dziewięciu partnerów: Gmina Zgorzelec, Powiat Görlitz, Gmina Krauschwitz, Kulturinsel Einsiedel e.V., Powiat Żarski, Gmina Łęknica, Miasto Zgorzelec, Gmina Pieńsk oraz Nadleśnictwo Lipinki. Suma dofinansowania wyniosła 2 590 571,25 euro, a projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014–2020.

 

 

 

Tytuł projektu: Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego

Numer projektu: PLSN.01.01.00-02-0018/16

Beneficjent wiodący: Gmina Zgorzelec

Partnerzy projektu:
Powiat Görlitz, Gmina Krauschwitz, stowarzyszenie Kulturinsel Einsiedel e.V., Powiat Żarski, Gmina Łęknica, Miasto Zgorzelec, Gmina Pieńsk oraz Nadleśnictwo Lipinki

Okres realizacji: 1 stycznia 2017 – 30 listopada 2018

Dofinansowanie z EFRR: 2 590 571,25 €

 

 

Informacje o projekcie w języku polskim:

https://przygodaznysa.eu/

 

Informacje o projekcie w języku niemieckim:

https://przygodaznysa.eu/?lang=de

 

1. obrazek   2. obrazek   3. obrazek   
4. obrazek 

 

Fotografie:

Zdjęcie startowe: szlak kajakowy na Nysie Łużyckiej, autor Jakub Purej

Zdjęcie 1: wieża widokowa Camera Obscura, Park Przygody Kulturinsel Einsiedel w miejscowości Neißeaue OT Zentendorf, autor Agnieszka Bajda

Zdjęcie 2: Park Miejski w Pieńsku, autor Gmina Pieńsk

Zdjęcie 3: ścieżka rowerowa Koźlice – Radomierzyce, autor Jakub Purej

Zdjęcie 4: wystawa objazdowa „Przygoda z Nysą – Życie nad rzeką”, autor Muzeum Przyrodnicze im. Senckenberga w Görlitz


Dowiedz się więcej o programie