Nowy Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027

Witamy w serwisie INTERREG Polska-Saksonia

Powrót

Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka

na zdjęciu WIZUALIZACJA mostu, fot. DSDiK Wrocław

 

Projekt zakładał przygotowanie koncepcji lokalizacyjnej mostu granicznego na rzece Nysa Łużycka pomiędzy miejscowościami Pieńsk po stronie polskiej i Deschka po stronie niemieckiej wraz z jego drogami dojazdowymi oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowego mostu granicznego na Nysie Łużyckiej.

Zarówno strona polska jaki i strona niemiecka dostrzegały pilną potrzebę wybudowania obiektu mostowego w tym obszarze, co ma odzwierciedlenie w podpisanej w dniu 21.11.2000 r. we Frankfurcie nad Odrą Umowie międzynarodowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec.

Znalezienie korytarza drogowego we wskazanym obszarze nie jest zadaniem łatwym ze względu na wymagania związane z ochroną środowiska. Dlatego Partnerzy zaplanowali przeprowadzenie wspólnej ekspertyzy lokalizacyjnej, która pozwoli na znalezienie optymalnej lokalizacji nowego obiektu mostowego z uwzględnieniem wymagań związane z ochroną środowiska w tym obszarów Natura 2000. Partner niemiecki swoją część sfinansował w 100% z własnego budżetu, natomiast Partner Polski na swoją część pozyskał dofinansowanie ze środków UE.

Wyłoniony w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca prac projektowych BBKS-PROJEKT Sp. z o.o. zakończył prace nad dokumentacją w planowanym terminie. Protokół odbioru podpisano w dniu 06.09.2019 r. W dniu 29.11.2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie dokumentacji Parterowi Projektu Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen (LASuV NL Bautzen).

 

Tytuł projektu: Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka

Numer projektu: PLSN.02.01.00-02-0016

Beneficjent wiodący: Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

Partner projektu: Landesamt für Straßen und Verkehr, Niederlassung Bautzen

Okres realizacji: 10 października 2016 – 30 września 2019

Dofinansowanie z EFRR: 127 500 €

 

Informacje o projekcie w języku polskim:

https://dsdik.wroc.pl/realizacje/unia/2527.html

http://www.piensk.com.pl/art,477,prace-planistyczne-zwiazane-z-budowa-mostu-granicznego-piensk-deschka-wraz-z-drogami-dojazdowymi

https://nagranicy.nastyku.pl/artykul/budowa-mostu-granicznego-piensk-deschka-coraz-blizej,2304,1,cb94d.html

https://bogatynia.naszemiasto.pl/most-graniczny-piensk-deschka-coraz-bardziej-realny-niemcy/ar/c1-7567177

 

 

Informacje o projekcie w języku niemieckim:

www

 

autor zdjęcia startowego: DSDiK Wrocław

źródło plakatu: www.piensk.com.pl

 

obrazek


Dowiedz się więcej o programie