Nowy Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027

Witamy w serwisie INTERREG Polska-Saksonia

Powrót

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów otwarty!

 

Program współpracy Interreg Polska - Saksonia 2021-2027 po raz kolejny ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w następujących priorytetach i celach szczegółówych: 

 

Priorytet 1: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu

Cel szczegółowy 1.1.: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

link do ogłoszenia: https://pl.plsn.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-priorytetu-1-cel-1-3

 

Priorytet 2: Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę

Cel szczegółowy 2.1.: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

link do ogłoszenia: https://pl.plsn.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-priorytetu-2-cel-2-1

 

Zapraszamy do składania wniosków!


Dowiedz się więcej o programie 2014-2020