Nowy Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027

Witamy w serwisie INTERREG Polska-Saksonia

Powrót

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice

wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum-Allee w Görlitz

 

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum-Allee w Görlitz, podobnie jak pozostałe projekty drogowe, które dofinansowane zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020, przyniosła wymierne korzyści dla obszaru wsparcia. Głównymi założeniami projektu było:

  • poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • zwiększenie mobilności transgranicznej w obszarze wsparcia
  • stworzenie dogodnego dojazdu dla osób zamieszkujących pas przygraniczny do miejscowości Pieńsk i Zgorzelec
  • skrócenie czasu dojazdu z najdalej wysuniętego regionu województwa dolnośląskiego do sieci transportowej (drogowej i kolejowej) umożliwiającej swobodne podróżowanie po województwie dolnośląskim
  • ułatwienie logistycznego planowania transportu dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
  • zwiększenie mobilności osób zatrudnionych, bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu pasa przygranicznego
  • zapewnienie lepszych warunków podróżnych korzystających z komunikacji zbiorowej
  • zwiększenie szans na inkubowanie nowych inicjatyw gospodarczych.

Zmodernizowane drogi zostaną wykorzystane jako jeden z elementów połączenia sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-t (z Autostradą A-4 po obu stronach granicy i docelowo A-18, którą obecnie w większej części stanowi droga krajowa nr 18, a po stronie niemieckiej - 15) oraz połączenia z drogą krajową nr 94 i nr 30 (droga krajowa nr 30 stanowi znaczną część określonej w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 drogi sudeckiej na odcinku Zgorzelec - Jelenia Góra.

 

Tytuł projektu: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum-Allee w Görlitz

Numer projektu: PLSN.02.01.00-02-0015/16

Beneficjent wiodący: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Partner projektu: Miasto Görlitz

Okres realizacji: 16 stycznia 2016 – 31 stycznia 2020

Dofinansowanie z EFRR:  5 275 454,33 €

 

Informacje o projekcie w języku polskim:

https://dsdik.wroc.pl/realizacje/unia/2330.html


Dowiedz się więcej o programie