Nowy Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027

Witamy w serwisie INTERREG Polska-Saksonia

Powrót

Łuk Mużakowa i Zielony Las

zachowanie i promowanie walorów geologicznych

 

Projekt miast Żary i Weißwasser przyczynił się do promowania zasobów historycznych, kulturowych oraz przyrodniczych Zielonego Lasu, Łuku Mużakowa oraz moreny polodowcowej. W ramach projektu powstały przystanki turystyczne przy drogach wjazdowych do obu miast jako miejsca, w których kierowcy mają możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną miejscowości, a także z walorami Zielonego Lasu i całego Łuku Mużakowa. Przystanki to także miejsca wypoczynku, które wyposażone zostały w stojak rowerowy, stół, ławki i kosz, a także tablice z dwujęzycznymi informacjami o obu miastach.

Ważnym elementem projektu było utworzenie punktu informacji turystycznej w Żarach oraz wyposażenie punktów IT w Żarach i Weißasser. Wynagrodzenie pracowników punków informacji turystycznej w trakcie realizacji projektu również sfinansowane zostało ze środków UE.

W toku realizacji projektu wykonano liczne drobne zadania, m.in.:
- oznakowanie szlaków turystycznych w obu miastach,
- montaż tablic z informacją turystyczną na dworcu kolejowym w Żarach
- organizacja konferencji popularyzującej wiedzę o budowie geologicznej moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz Łuku Mużakowa
- opracowanie i wydanie dwujęzycznych folderów, map i publikacji
- opracowanie i opublikowanie dedykowanych stron internetowych w języku polskim i niemieckim.

 

Tytuł projektu: Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser

Beneficjent wiodący: Gmina Żary o statusie miejskim

Partner projektu: Große Kreisstadt Weißwasser / O.L.

Okres realizacji: 1 maja 2016 – 30 września 2018

Dofinansowanie z EFRR:  438 288,90 €

 

Informacje o projekcie w języku polskim:

www.zielonylas.com.pl/projekt/

Film:

www.zielonylas.com.pl/film-promujacy-uroki-zielonego-lasu/

Informacje o projekcie w języku niemieckim:

www.sorauerwald.de/projekt-de/

 

obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek


Dowiedz się więcej o programie