Nowy Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027

Witamy w serwisie INTERREG Polska-Saksonia

Powrót

Galeria projektów INAUGURACJA! NIE dla narkotyków

PROJEKT FLAGOWY

 

W latach 2016-2018 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka w Gorzowie Wielkopolskim i niemiecki partner Polizeidirektion Görlitz, zrealizowali projekt flagowy p.t. „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim”. Celem przedsięwzięcia było zintensyfikowanie współpracy policji polskiej i saksońskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania przestępstw związanych z narkotykami i dopalaczami.  

W ramach projektu organizowane były szkolenia podnoszące kompetencje policjantów i innych osób odpowiedzialnych za zapobieganie oraz zwalczanie przestępczości narkotykowej. Przeprowadzono także kampanię społeczną pod hasłem „Narkotyki?! Co dalej…”. Poszczególne komisariaty policji wymieniły się między sobą doświadczeniami w zakresie tej tematyki, jak również otrzymały nowy sprzęt służący do wykrywania i analizowania nielegalnych substancji. Policjanci z Wrocławia na przykład otrzymali 17 analizatorów Ramana, czyli mobilnych laboratoriów identyfikujących substancje chemiczne oraz mieszaniny. Zakupiono także chromatografy gazowe z detektorem masowym lub detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i spektrometrem podczerwieni oraz zestaw optyczny. 

Kluczowym elementem projektu była analiza specyfiki problemu przestępczości narkotykowej na pograniczu. Na jej podstawie wyznaczono dalsze działania, szczególnie profilaktyczne w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Do dyspozycji policjantów prowadzących spotkania z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, opiekunami czy nauczycielami przekazane zostały walizki edukacyjne wyposażone w przedmioty, które młodzi ludzie często wykorzystują do zażywania i dystrybucji środków odurzających. Opracowane zostały także inne materiały szkoleniowe w postaci plakatów, filmów, ulotek, które pomagają przekazać wiedzę na temat skutków prawnych przestępstw narkotykowych oraz mechanizmów i czynników prowadzących do uzależnienia. 

 

Tytuł projektu: Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim

Beneficjent Wiodący: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Partnerzy projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Polizeidirektion Görlitz 

Okres realizacji: 1 października 2016 - 31 grudnia 2018

Dofinansowanie z EFRR: 943 801,44 €

 

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek


Dowiedz się więcej o programie