Nowy Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027

Witamy w serwisie INTERREG Polska-Saksonia

Powrót

Droga wojewódzka 353 Strzelno-Pieńsk i Rothenburger Strasse w Krauschwitz

modernizacja

 

Celem projektu jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Strzelno - Pieńsk oraz drogi dojazdowej do granicy polsko - niemieckiej ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz. Wspólna realizacja zadania doprowadzi do poprawy stanu technicznego dróg dojazdowych do istniejących przejść granicznych, a w konsekwencji zwiększenia prędkości przejazdowej podróżnych. Projekt ma jednocześnie na celu poprawę warunków bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego (pieszego i kołowego). Zmodernizowane drogi zostaną wykorzystane jako jeden z elementów połączenia sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-t:

  • do autostrady A-4 po stronie polskiej, za pośrednictwem drogi krajowej nr 94
  • do autostrady A-4 po stronie niemieckiej
  • do planowanej autostrady A-18 po stronie polskiej przy pomocy łącznika drogi krajowej nr 94  
  • i docelowo do A-15 po stronie niemieckiej.

Równocześnie zmodernizowana droga w Krauschwitz ułatwi dostęp do przejścia granicznego Łęknica/Bad Muskau, a w przyszłości będzie alternatywą dla nowo projektowanego przejścia granicznego Pieńsk - Deschka.

 

Tytuł projektu: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz

Beneficjent wiodący: DSDiK Wrocław (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu)

Partner projektu: Gemeinde Krauschwitz

Okres realizacji: 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2020

Dofinansowanie z EFRR: 2 550 246,00  €

 

Informacje o projekcie w języku polskim:

dsdik.wroc.pl/realizacje/unia/2528.html

edroga.pl/drogi-i-mosty/dolny-slask-interreg-na-projekty-drogowe-230113577

 

Informacje prasowe o projekcie w języku niemieckim:

www.saechsische.de/foerdermillionen-fuer-deutsch-polnische-projekte-3442098.html

 

źródło zdjęcia startowego: www.edroga.pl 

 Dowiedz się więcej o programie