Nabory wniosków

Galeria

Powrót

Climatic Town

PROJEKT FLAGOWY

 

Climatic Town, jeden z trzech projektów flagowych Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, poruszył istotne problemy związane ze zmianami klimatycznymi. Jego działania miały na celu uwrażliwienie instytucji publicznych na kwestie wydajności energetycznej. Dwuletnia realizacja miała na celu długofalowe działania na rzecz dostosowania bieżącej działalności instytucji publicznych do potrzeby zmniejszania energochłonności. Działania partnerów projektu koncentrowały się na zmniejszeniu zużycia energii w obszarze wsparcia.

W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia, w trakcie których poruszono kwestie zwiększania efektywności energetycznej, oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie pogranicza oraz wyjazdy studyjne do kraju sąsiada pozwalające na wymianę doświadczeń gmin saksońskich i dolnośląskich.

Obaj partnerzy w swoich krajach zorganizowali także konkursy dla samorządów obszaru wsparcia na wyłonienie obiektów publicznych, dla których zostanie wykonana dokumentacja techniczna umożliwiająca rewitalizację energetyczną danego obiektu, np.:
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym modernizację nieekologicznych systemów grzewczych
- budowę oraz modernizację infrastruktury służącej do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
- inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem miejskim oraz systemami zarządzania ruchem i energią.

Po stronie polskiej zwyciężyły następujące obiekty:

  • Dom Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu
  • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
  • budynek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze
  • budynek Starostwa Powiatowego w Złotoryi
  • dawny dworzec kolejowy w Leśnej
  • budynek dawnej fabryki DOLWIS w Leśnej
  • ratusz w Jaworze.

Po stronie saksońskiej natomiast zorganizowany został konkurs pomysłów na projekty mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych. Wsparciem finansowym na przygotowanie analiz i studiów wykonalności zostały nagrodzone:

  • miasto Radeberg
  • miasto Reichenbach/OL
  • gmina Neißeaue.

 

Tytuł projektu: CLIMATIC TOWN - Energetyczna Rewitalizacja Miast

Beneficjent Wiodący: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Partner projektu: Sächsische Energieagentur SAENA GmbH

Okres realizacji: 1 października 2016 – 30 września 2019

Dofinansowanie z EFRR: 381 315,10 €

 

Informacje o projekcie w języku polskim:

www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/climatic-town-energetyczna-rewitalizacja-miast/

Informacje o projekcie w języku niemieckim:

www.saena.de/climatictown-8283.html

 

obrazek  Dowiedz się więcej o programie