Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) - w swojej działalności Wspólny Sekretariat jest wspierany przez saksońską instytucję. W tym celu Görlitz powstał Regionalny Punkt Kontaktowy (RKP), dla którego zostały przekazane do dyspozycji saksońskie środki krajowe/landowe. RPK realizuje zadania przeniesione na niego przez Instytucję Krajową. Dotyczą one m.in.:  informacji i promocji w programie, szkoleń i doradztwa na rzecz potencjalnych wnioskodawców, przekazywania materiałów do WS na życzenie wnioskodawcy.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Programie (pkt 5.3.5) oraz Podręczniku Programu (Rozdział I.8).