Zestawienie projektów realizowanych w PW Polska-Saksonia 2014-2020 _1. oś Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe (pdf) 902.0 KB

 Zestawienie projektów realizowanych w PW Polska-Saksonia 2014-2020 _2. oś Mobilność regionalna (pdf) 802.0 KB

 Zestawienie projektów realizowanych w PW Polska-Saksonia 2014-2020 _3. oś Edukacja transgraniczna (pdf) 838.0 KB

 Zestawienie projektów realizowanych w PW Polska-Saksonia 2014-2020 _4. oś Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (pdf) 1.02 MB

 Wykaz operacji_lista projektów INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (xlsx) 61.0 KB

 

BAZA PROJEKTÓW KEEP.EU
Informacje o naszych projektach można również znaleźć w bazie projektów keep.eu. Jest to najbardziej wszechstronne źródło informacji o projektach i partnerach Interreg, Interreg-IPA i transgranicznych programów współpracy ENPI/ENI. Keep.eu dostarcza dane do całej Unii Europejskiej, do krajów sąsiadujących i do krajów, które będą w przyszłości członkami Unii Europejskiej. 
Stronę wprowadzającą do bazy keep.eu w języku polskim znajdziesz tutaj
Stronę główną bazy projektów keep.eu w języku angielskim znajdziesz tutaj.

 

Filmy promocyjne pierwszych efektów wybranych projektów:

1. oś Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

3. oś Edukacja transgraniczna

4. oś Współraca partnerska i potencjał instytucjonalny