Protokoły procedur pisemnych:

 Protokół procedury pisemnej nr 1 (pdf) 62.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 2 (pdf) 74.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 3 (pdf) 75.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 4 (pdf) 74.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 5 (pdf) 74.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 6 (pdf) 74.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 7 (pdf) 74.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 8 (pdf) 74.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 9 (pdf) 74.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 10 (pdf) 74.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 11 (pdf) 74.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 12 (pdf) 74.0 KB

 Protokół procedury pisemnej nr 13 (pdf) 74.0 KB

 

Informacje o dalszych procedurach:

 • Procedura pisemna nr 14 w sprawie zmiany Regulaminu KM, otwarta dn. 29 czerwca 2018 r., zamknięta dn. 20 lipca 2018 r. (przyjęto uchwałę nr 29 dot. zmiany Regulaminu KM)
 • Procedura pisemna nr 15 w sprawie zmian w  projekcie PLSN.01.01.00-02-0012/16 „Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau”, otwarta dn. 17 lipca 2018 r., zamknięta dn. 27 lipca 2018 r. (przyjęto uchwałę nr 30 dot. zmian w projekcie PLSN.01.01.00-02-0012/16)
 • Procedura pisemna nr 16 w sprawie zatwierdzenia Podręcznika Programu, otwarta dn. 3 sierpnia 2018 r., zamknięta dn. 27 sierpnia 2018 r. (przyjęto uchwałę nr 31 dot. zatwierdzenia 7 wersji Podręcznika Programu)
 • Procedura pisemna nr 17 w sprawie zmiany planu naborów na 2018 r., otwarta dn. 18 września 2018 r., zamknięta dn. 28 września 2018 r. (przyjęto uchwałę nr 32 dot. aktualizacji planu naborów)

 • Procedura pisemna nr 18 w sprawie zmiany Procedury Skargowej, załącznik nr 2 Regulaminu KM, otwarta dn. 23 października 2018 r., zamknięta dn. 16 listopada 2018 r. (przyjęto uchwałę nr 33 dot. zmiany Procedury Skargowej

 • Procedura pisemna nr 19 otwarta dn. 14 maja 2019 r., zamknięta dn. 24 maja 2019 r. w sprawie:

  • planu naborów na 2019 r. (przyjęto uchwałę nr 38 dot. planu naborów na 2019 r.)
  • zmian w projekcie nr PLSN.04.01.00-DE-0056/16 ‘Kom(m)ando „Zur Hilfe!/Na pomoc!”’ (przyjęto uchwałę nr 39)
  • zmian w projekcie nr PLSN.04.01.00-08-0075/17 „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności” (przyjęto uchwałę nr 40).
    
 • Procedura pisemna nr 20 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego Programu za 2018 r., otwarta dn. 20 maja 2019 r., zamknięta dn. 10 czerwca 2019 r. (przyjęto uchwałę nr 41 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2018 r.)
   
 • Procedura pisemna nr 21 w sprawie zmiany w projekcie „Nauka jako Przygoda” nr PLSN.03.01.00-DE-0070/17, otwarta dn. 23 lipca 2019 r., zamknięta dn. 13 sierpnia 2019 r. (przyjęto uchwałę nr 42)
   
 • Procedura pisemna nr 22 w sprawie zmian w Podręczniku Programu w kwestii rozliczania kosztów Pomocy Technicznej, otwarta dn. 11 września 2019 r., zamknięta dn. 2 października 2019 r. (przyjęto uchwałę nr 43)
   
 • Procedura pisemna nr 23 w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego, otwarta dn. 26 listopada 2019 r., zamknięta dn. 10 grudnia 2019 r. (przyjęto uchwałę nr 46)
   
 • Procedura pisemna nr 24 w sprawie:
  • zmian w projekcie  „DigiNetPolSax - Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego”  nr PLSN.04.01.00-DE-0121/18, otwarta dn. 15 stycznia 2020 r., zamknięta dn. 5 lutego 2020 r. (przyjęto uchwałę nr 47)
  • zmian w projekcie  „A środkiem płynie Nysa – transgraniczna współpraca na rzecz polepszenia infrastruktury turystycznej i oferty kulturalnej Trzebiela i Bad Muskau” nr PLSN.01.01.00-08-0090/17, otwarta dn. 15 stycznia 2020 r., zamknięta dn. 5 lutego 2020 r. (przyjęto uchwałę nr 48)
    
 • Procedura pisemna nr 25 w sprawie: 
  • zmian w projekcie  „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska”  nr PLSN.01.01.00-DE-0084/1, otwarta dn. 14 lutego 2020 r., zamknięta dn. 6 marca 2020 r. (przyjęto uchwałę nr 49)
  • zmian w projekcie  „Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap V” nr PLSN.01.01.00-02-0099/17, otwarta dn. 14 lutego 2020 r., zamknięta dn. 6 marca 2020 r. (przyjęto uchwałę nr 50)
  • zmian w projekcie „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” nr PLSN. 01.01.00-02-0129/18, otwarta dn. 14 lutego 2020 r., zamknięta dn. 6 marca 2020 r. (przyjęto uchwałę nr 51)

  • zmian w projekcie „Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość” nr PLSN.01.01.00-02-0134/18-00 , otwarta dn. 14 lutego 2020 r., zamknięta dn. 6 marca 2020 r. (przyjęto uchwałę nr 52)
    

 • Procedura pisemna nr 26 w sprawie Regulaminu Komitetu Monitorującego, otwarta dn. 2 marca 2020 r., zamknięta dn. 12 marca 2020 r. (przyjęto uchwałę nr 53)
   

 • Procedura pisemna nr 27, otwarta dn. 19 marca 2020 r., zamknięta dn. 9 kwietnia 2020 r., w sprawie: 

  • zatwierdzenia do dofinansowania projektu "Groß und klein gemeinsam - Duzi i Mali razem. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada" (przyjęto uchwałę nr 54);

  • zatwierdzenia do dofinansowania projektu "#EKOTURYSTYKA w szkole i dla lokalnej społeczności w polsko-saksońskim reginie przygranicznym" (przyjęto uchwałę nr 55);

  • zatwierdzenia do dofinansowania projektu "Pogranicze bezpieczne dla seniorów" (przyjęto uchwałę nr 56);

  • zatwierdzenia do dofinansowania projektu "WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym" (przyjęto uchwałę nr 57);

  • zatwierdzenia do dofinansowania projektu "Razem w przyszłość!" (przyjęto uchwałę nr 58);

  • zatwierdzenia do dofinansowania projektu "EnerguTransPolSax - wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej" (przyjęto uchwałę nr 59);

  • zatwierdzenia do dofinansowania projektu "Kom(m)ando - Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu" (przyjęto uchwałę nr 60);

  • zatwierdzenia do dofinansowania projektu "TransGredio" (przyjęto uchwałę nr 61)

  • zatwierdzenia do dofinansowania projektu "Ecce Homo - wsparcie osób zależnych w zakresie samodzielności na obszarze Euroregionu Nysa" (przyjęto uchwałę nr 62)
    

 • Procedura pisemna nr 28 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego Programu za 2019 r., otwarta dn. 15 kwietnia 2020 r., zamknięta dn. 7 maja 2020 r. (przyjęto uchwałę nr 65 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2019 r.)
   

 • Procedura pisemna nr 29, otwarta dn. 9 kwietnia 2020 r., zamknięta dn. 27 kwietnia 2020 r., w sprawie:

  • zmiany uchwały nr 54 w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu  „Groß und Klein gemeinsam - Duzi i Mali razem. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” (nr projektu: PLSN.03.01.00-02-0154/19) w zakresie warunków dla projektu (przyjęto uchwałę nr 63)

  • dodatkowego warunku dla projektu „Razem w przyszłość!”, nr projektu: PLSN.04.01.00-02-0156/19 (przyjęto uchwałę nr 64).
    

 • Procedura pisemna nr 30, otwarta dn. 25 maja 2020 r., zamknięta dn. 4 czerwca 2020 r., w sprawie:

  • zmian w projekcie nr PLSN.03.01.00-DE-0122/18 „Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa” (przyjęto uchwałę nr 66),

  • zmian w projekcie nr PLSN.03.01.00-02-0064/17 „ERL - Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością” (przyjęto uchwałę nr 67).
    

 • Procedura pisemna nr 31, otwarta dn. 15 czerwca 2020 r., zamknięta dn. 6 lipca 2020 r., w sprawie:

  • zmiany w projekcie nr  PLSN.03.01.00-02-0115/18-00 „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości“. Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym" (przyjęto uchwałę nr 68),

  • zmiany w projekcie nr  PLSN.03.01.00-02-0116/18-01 w sprawie zmiany w projekcie „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” (przyjęto uchwałę nr 69).

  • zmiany we wniosku projektowym nr PLSN.03.01.00-DE-0150/19 "#EKOTURYSTYKA w szkole i dla lokalnej społeczności w polsko-saksońskim regionie przygranicznym" (przyjęto uchwałę nr 70)

 • Procedura pisemna nr 32, otwarta dn. 07 sierpnia 2020 r., zamknięta dn. 28 sierpnia 2020 r., w sprawie:

  • zmiany w projekcie PLSN.03.01.00-DE-0070/17 „Wissenschaft als Abenteuer/Nauka jako przygoda”," (przyjęto uchwałę nr 71),

  • zmiany w projekcie nr PLSN.01.01.00-DE-0128/18 „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”, (przyjęto uchwałę nr 72),

  • zmiany w projekcie nr PLSN.01.01.00-02-0134/18 „Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość”, (przyjęto uchwałę nr 73)".

 • Procedura pisemna nr 33, otwarta dn. 4 listopada 2020 r., zamknięta dn. 16 listopada 2020 r.,  w sprawie zatwierdzenia zmian w Podręczniku Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 (przyjęto uchwałę nr 76)

 • Procedura pisemna nr 34, otwarta dn. 16 listopada 2020 r., zamknięta dn. 26 listopada 2020 r., w sprawie zmiany we wniosku projektowym nr PLSN.04.01.00-DE-0148/19 "Kom(m)ando - Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu" (przyjęto uchwałę nr 77)
   

 • Procedura pisemna nr 35, otwarta dn. 22 stycznia 2021 r., zamknięta dn. 1 lutego 2021 r., w sprawie zmiany we wniosku projektowym nr PLSN.04.01.00-DE-0151/19 „TransGredio” (przyjęto uchwałę nr 78)
   
 • Procedura pisemna nr 36, otwarta dn. 26 stycznia 2021, zamknięta dn. 5 lutego 2021 r., w sprawie zatwierdzenia Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych na 2021 rok (przyjęto uchwałę nr 79 zatwierdzającą Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych na rok 2021)
   
 • Procedura pisemna nr 37, otwarta dn. 25 lutego 2021 r., zamknięta dn. 18 marca 2021 r., w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektów:
  • nr PLSN.04.01.00-02-0109/18 „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania pszczół i dzikich owadów zapylających” (przyjęto uchwałę nr 80),
  • nr PLSN.03.01.00-DE-0113/18 „Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym” (przyjęto uchwałę nr 81),
  • nr PLSN.04.01.00-02-0149/19 „Pogranicze bezpieczne dla seniorów” (przyjęto uchwałę nr 82)
    
 • Procedura pisemna nr 38, otwarta dn. 16 czerwca 2021 r., zamknięta dn. 28 czerwca 2021 r., w sprawie zmiany wydłużenia realizacji projektu nr PLSN.03.01.00-02-0116/18 „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen”  (przyjęto uchwałę nr 85)