Program 2021-2027

Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 w hasłach

obrazek

Obszar wsparcia:

  • po polskiej stronie granicy:

w województwie dolnośląskim: powiaty bolesławiecki, jaworski, karkonoski, miasto Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski  

w województwie lubuskim: powiat żarski

  • po saksońskiej stronie granicy:

powiaty Bautzen i Görlitz

obrazek

mapa obszaru wsaprcia do pobrania:  MAPA (pdf) 3.07 MB

 

Budżet: 60,27 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

Priorytety i cele szczegółowe

  • Priorytet 1: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu

Cel szczegółowy 2.4: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

  • Priorytet 2: Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę

Cel szczegółowy 4.2 poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

Cel szczegółowy 4.6: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

  • Priorytet 3: Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji

Cel szczegółowy Interreg „Lepsze zarządzanie współpracą”, 6.6 Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą
 

Grupy docelowe programu (odbiorcy działań):

- mieszkańcy obszaru wsparcia
- organy władzy lokalnej
- instytucje publiczne, państwowe, miejskie/gminne
- instytucje działające na pograniczu
- osoby odwiedzające obszar wsparcia
- instytucje odpowiedzialne za środowisko, rolnictwo i leśnictwo, gospodarkę wodną ochronę przeciwpożarową i zarządzanie kryzysowe oraz służby ratownicze
- podmioty działające w branży turystycznej
- uczniowie, stażyści, studenci i nauczyciele
- żłobki i przedszkola, placówki edukacyjne, w tym szkoły i uczelnie

 

Główne założenia programu Interreg Polska – Saksonia na lata 2021-2027:    PREZENTACJA (pdf) 602.0 KB