Umowa o dofinansowanie projektu

Proces podpisania umowy o dofinansowanie projektu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym KM podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania. Warunki nałożone na projekt przez KM muszą zostać spełnione w ciągu maksymalnie 5 miesięcy. Co do zasady jeśli warunki nie zostaną spełnione w tym czasie z winy beneficjenta, projekt taki uznaje się za odrzucony przez Komitet Monitorujący.

W trakcie procesu kontraktacji może nastąpić:

  1. Przekazanie brakujących załączników (wg listy załączników określonej w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie).
  2. Wdrożenie rekomendacji, np. włączenie szczególnej grupy docelowej, rozszerzenie rezultatów itp.
  3. Dostosowanie projektu do warunków przyjętych przez KM, np. usunięcie danego działania w projekcie, usunięcie partnera, zmniejszenie budżetu itp.
  4. Inne zmiany, np. aktualizacja harmonogramu realizacji projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu podpisania umowy o dofinansowanie znajdują się w rozdziale VII.1 podręcznika programu -  Kontraktacja. (pdf) 347.0 KB

 

Do pobrania:

   Wzór umowy partnerskiej PL  (docx) 143.0 KB 

  Wzór umowy partnerskiej (pomoc publiczna) PL  (docx) 156.0 KB 

 Wzór umowy o dofinansowanie (docx) 385.0 KB 

   Wzór umowy o dofinansowanie (pomoc publiczna (pdf) 378.0 KB 

  Załącznik nr 8 do umowy o dofinansowanie (wzór) (docx) 799.0 KB (docx) 799.0 KB 

 

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją (pdf) 880.0 KB

  Wzory oświadczeń i formularzy (zip) 1.41 MB

 Dotyczy załącznika A.2.6 – zgłoszenie osób uprawnionych do pracy w SL2014 (zip) 557.0 KB