Dokumenty do pobrania

Form
+(companyId:10155) +(groupId:19524) +(assetCategoryIds:49497) +((+(entryClassName:com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry) (assetCategoryIds:49497)) (+(entryClassName:com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFolder))) +(status:0) +(createDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostępne 33dokumentów ze wszystkich kategorii Pobierz wszystkie załączniki

Plan Ewaluacji dla PL-SN

pdf 994 KB
03.06.2016

Pomoc publiczna - Uzasadnienie Rozporządzenia

0 KB
Uzasadnienie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.
15.12.2015

Pomoc publiczna - Rozporządzenie

pdf 742 KB
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020
15.12.2015
Strony: 1  2  3  4