Harmonogram naborów wniosków w ramach PW INTERREG Polska-Saksonia w 2018 r.

Harmonogram naborów wniosków w ramach PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w 2018 r.

Termin naboru

Oś priorytetowa

Wysokość alokacji

Dodatkowe warunki dla projektów

Termin posiedzenia KM

09.04.2018

-

29.06.2018

 

Edukacja transgraniczna (III)

All in  –

4,5 mln EUR* z EFRR

 

*środki dostępne na dn. 29.03.2018

Preferowane są wnioski o dofinansowanie, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do generowanej docelowej wartości wskaźników programowych będzie korzystniejsza. Czas trwania projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.

grudzień 2018

 

29.05.2018

-

29.06.2018

Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (IV)

All in –

4,2 mln EUR* z EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*środki dostępne na dn. 29.03.2018

Preferowane są wnioski o dofinansowanie, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do generowanej docelowej wartości wskaźników programowych będzie korzystniejsza. Czas trwania projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.

 

Projekty powinny obejmować takie zakresy tematyczne, jak współpracę w dziedzinie administracji oraz współpracę obywateli (w szczególności nawiązywanie i ułatwianie współpracy między instytucjami i obywatelami), a także współpracę w dziedzinie ekologii, o których mowa w rozdziale 2.A.6.1 dokumentu PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

grudzień 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2018 – 30.11.2018

Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe (I)

All in-

6,9 mln EUR* z EFRR

 

*środki dostępne na 15.10.2018

Preferowane są wnioski o dofinansowanie, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do generowanej docelowej wartości wskaźników programowych będzie korzystniejsza oraz których czas trwania nie przekracza 24 miesięcy.

 

kwiecień 2019

15.10.2018 – 30.11.2018

Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (IV)

All in 1,4 mln €* z EFRR

 

 

 

 

* środki dostępne na: 01.10.2018

Preferowane są wnioski o dofinansowanie, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do generowanej docelowej wartości wskaźników programowych będzie korzystniejsza. Czas trwania projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.

 

Preferowane są wnioski obejmujące współpracę
w dziedzinie ekologii, m.in. dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony lasów, ochrony środowiska, inwentaryzacji wspólnych obszarów wymagających ochrony, kreowania świadomości ekologicznej, wspierające rozwój kompetencji instytucji w zakresie ochrony klimatu, zarządzania ryzykiem klimatycznym.

 

kwiecień 2019