W dniu 17.10.2023 r. Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 zaktualizował harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie. Poniżej przedstawiamy terminy naborów na drugą połowę 2023 r. oraz pierwszy kwartał 2024 r.:

 

październik 2023 r. - marzec 2024 r.

 • Priorytet II „Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę”
  cel szczegółowy 2.1:
  Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online
 • Priorytet I „Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałania i adaptacja do zmian klimatu”
  cel szczegółowy 1.1:
  Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

 

styczeń 2024 r. - kwiecień 2024 r.

 • Priorytet II „Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę”
  cel szczegółowy 2.2:
  Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych
 • Priorytet III „Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji”
  Cel szczegółowy 3.1:
  Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą

 

Aktualny harmonogram naborów znajdą Państwo do pobrania tutaj:
 Harmonogram naborów wniosków Interreg PLSN 2024 (pdf) 244.0 KB

Dokładne informacje dotyczące terminów naborów zamieścimy w późniejszym terminie. Zapraszamy do śledzenia naszych informacji na stronie i naszym profilu na FB.