Harmonogram naborów wniosków w ramach PW INTERREG Polska-Saksonia w 2019 r.

Harmonogram naborów wniosków w ramach PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w 2019 r.

Termin naboru

Oś priorytetowa

Wysokość alokacji

Dodatkowe warunki dla projektów

Termin posiedzenia KM

 

27.05.2019

-

15.10.2019

 

 

Edukacja transgraniczna (III)

 

All in  –

minimum 0,5 mln EUR z EFRR

 

 

 

Data zakończenia projektów nie może przekraczać 30 czerwca 2022 r.

Preferowane będą wnioski o dofinansowanie, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do generowanej docelowej wartości wskaźników programowych będzie korzystniejsza.

 

marzec 2020

 

27.05.2019

-

15.10.2019

 

Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (IV)

 

All in –

minimum 2 mln EUR z EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zakończenia projektów nie może przekraczać 30 czerwca 2022 r.


Preferowane będą wnioski o dofinansowanie, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do generowanej docelowej wartości wskaźników programowych będzie korzystniejsza.
Preferowane będą wnioski obejmujące współpracę w dziedzinie ekologii, m.in. dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony lasów, ochrony środowiska, inwentaryzacji wspólnych obszarów wymagających ochrony, kreowania świadomości ekologicznej, wspierające rozwój kompetencji instytucji w zakresie ochrony klimatu, zarządzania ryzykiem klimatycznym.

 

marzec 2020