PLAN INDYKATYWNY

 

Przyjęcie projektu programu przez GR – II kwartał  2021

Konsultacje społeczne projektu programu – II kwartał 2021

Przekazanie programu do zatwierdzenia do Komisji Europejskiej – IV kwartał 2021

Zatwierdzenie programu przez Komisję Europejską – czerwiec/lipiec 2022