Nowy Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027

Witamy w serwisie INTERREG Polska-Saksonia

Powrót

Nabór wniosków o dofinansowanie otwarty!

DLA PRIORYTETU 2 i celów szczegółowych: 2.1 oraz 2.2

 

 

Program Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 otwiera nabór wniosków o dofinansowanie dotyczących
Priorytetu 2: POGRANICZE OTWARTE na EDUKACJĘ, KULTURĘ i TURYSTYKĘ:
 

oraz

 

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie!


Dowiedz się więcej o programie 2014-2020