Zestawienie projektów realizowanych w PW Polska-Saksonia 2014-2020_1. oś Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe (pdf) 902.0 KB

 Zestawienie projektów realizowanych w PW Polska-Saksonia 2014-2020_2. oś Mobilność regionalna (pdf) 802.0 KB

 Zestawienie projektów realizowanych w PW Polska-Saksonia 2014-2020_3. oś Edukacja transgraniczna (pdf) 838.0 KB

 Zestawienie projektów realizowanych w PW Polska-Saksonia 2014-2020_4. oś Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (pdf) 1.02 MB

 Zestawienie projektów realizowanych w PW Polska-Saksonia 2014-2020_5. oś Pomoc techniczna (pdf) 192.0 KB

 WYKAZ PROJEKTÓW stan 21.04.2021 (xlsx) 84.0 KB

 

BAZA PROJEKTÓW INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Zapraszamy także do korzystania z naszej BAZY PROJEKTÓW, gdziej znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach w obszarze wsparcia programu w latach 2014-2020. W bazie publikujemy zarówno metryki projektów, jak i linki do stron internetowych, filmy, galerię zdjęć i dodatkowe materiały udostępnione nam przez beneficjentów. Baza znajduje się bezpośrednio w zakładce pt. "PROJEKTY" w głównym menu lub tutaj.

 

PUBLIKACJA podsumowująca osiągnięcia Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

w tym miejscu przedstawiamy dwujęzyczną publikację podsumowującą Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 pt. "Trzymamy się razem! Projekty polsko-saksońskiego pogranicza". Album zawiera opisy wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu wraz z fotografiami. Naszą intencją było zaprezentowanie przede wszystkim rezultatów podjętych działań. W Albumie znajdą Państwo także kronikę najważniejszych wydarzeń z życia Programu, mapę obszaru wsparcia oraz ciepłe słowa powitalne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej i Instytucji Krajowej.

Album w wersji elektronicznej do pobrania:  "Trzymamy się razem! Projekty polsko-saksońskiego pogranicza". (pdf) 13.79 MB

 

KEEP.EU

Informacje o naszych projektach można również znaleźć w bazie projektów keep.eu. Jest to najbardziej wszechstronne źródło informacji o projektach i partnerach Interreg, Interreg-IPA i transgranicznych programów współpracy ENPI/ENI. Keep.eu dostarcza dane do całej Unii Europejskiej, do krajów sąsiadujących i do krajów, które będą w przyszłości członkami Unii Europejskiej. 
Stronę wprowadzającą do bazy keep.eu w języku polskim znajdziesz tutaj
Stronę główną bazy projektów keep.eu w języku angielskim znajdziesz tutaj.

 

Filmy promocyjne pierwszych efektów wybranych projektów:

1. oś Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

3. oś Edukacja transgraniczna

4. oś Współraca partnerska i potencjał instytucjonalny