Ważne informacje dla wnioskodawców w programie 2021-2027: 

 Projekty - wprowadzenie i typy przykładowych działań 11.2022Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 w hasłach:

Obszar wsparcia:

 • po polskiej stronie granicy:
  w województwie dolnośląskim powiaty bolesławiecki, jaworski, karkonoski, miasto Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski ;
  w województwie lubuskim powiat żarski
 • po saksońskiej stronie granicy: powiaty Bautzen i Görlitz

obrazek

mapa obszaru wsparcia do pobrania:  MAPA (pdf) 3.07 MB

 

Budżet: 60,27 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

Priorytety i cele szczegółowe

 • Priorytet 1:
  Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu
  Cel szczegółowy 1.1
  Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.
   
 • Priorytet 2
  Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę
  Cel szczegółowy 2.1
  Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.
  Cel szczegółowy 2.2
  Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.
   
 • Priorytet 3:
  Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji
  Cel szczegółowy 3.1 
  Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą.
   

Grupy docelowe programu (odbiorcy działań):

- mieszkańcy obszaru wsparcia
- organy władzy lokalnej
- instytucje publiczne, państwowe, miejskie/gminne
- instytucje działające na pograniczu
- osoby odwiedzające obszar wsparcia
- instytucje odpowiedzialne za środowisko, rolnictwo i leśnictwo, gospodarkę wodną ochronę przeciwpożarową i zarządzanie kryzysowe oraz służby ratownicze
- podmioty działające w branży turystycznej
- uczniowie, stażyści, studenci i nauczyciele
- żłobki i przedszkola, placówki edukacyjne, w tym szkoły i uczelnie