Zachowanie trwałości projektu

Partnerzy projektu są zobowiązani do utrzymania jego rezultatów także po zakończeniu realizacji projektu. We wniosku o dofinansowanie należy wyczerpująco opisać, w jaki sposób zostanie zapewnione utrzymanie produktów i rezultatów po zakończeniu realizacji projektu. Powinny tam również zostać opisane konkretne działania mające na celu zapewnienie i wzmocnienie trwałości produktów i rezultatów projektu, przedsięwzięte i zapewnione w trakcie realizacji projektu i po jej zakończeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące zachowania trwałosci projektu znajdują się w rozdziale IX.6 podręcznika programu - Obowiązki beneficjenta po zamknięciu projektu.