Powrót

PLAN INDYKATYWNY

 

III kwartał 2021 – konsultacje społeczne projektu programu

I kwartał 2022 – przekazanie programu do zatwierdzenia do Komisji Europejskiej

III kwartał 2022 – oczekiwane zatwierdzenie programu przez Komisję Europejską

IV kwartał 2022 – planowane posiedzenie inauguracyjne Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2021-2027