Dodawanie ogłoszeń

Jeżeli szukają Państwo partnera do realizacji projektu mogą Państwo zamieścić odpowiednie ogłoszenie na stronie programu. W tym celu prosimy o przesłanie na adres Wspólnego Sekretariatu (kontakt@plsn.eu) maila zawierającego podstawowe informacje dot. Państwa projektu: nazwa i dane kontaktowe instytucji oraz zakres tematyczny, w jakim zamierzają Państwo realizować projekt. Ogłoszenie powinno być przygotowane w języku kraju potencjalnego partnera projektu. W treści maila należy również przesłać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (treść oświadczenia poniżej). Po otrzymaniu ogłoszenia, zostanie ono zamieszczone na stronie programu w zakładce Forum poszukiwania partnerów.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych:

"W związku z przesłaniem ogłoszenia dot. szukania partnera do realizacji projektu w Programie Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie ogłoszeniu, będą przetwarzane w celu zamieszczenia ww. ogłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)."
 

Forum poszukiwania partnerów

obrazek Fundacja Ochrony Krajobrazu z Jeleniej Góry

Fundacja Ochrony Krajobrazu z Jeleniej Góry poszukuje instytucji partnerskich z Niemiec do wspólnej realizacji projektu turystycznego dotyczącego utworzenia Polsko-Niemieckiego Szlaku Piwnego. ...