Dostępność

 

Tutaj znajdą Państwo rekomedacje w zakresie dostęności dla wnioskodawców i beneficjentów programów Interreg:

 Rekomendacje w zakresie dostępności (pdf) 2.74 MB

 

W tym miejscu zebraliśmy także dla Państwa dokumenty, które opracowaliśmy w wersji dostępnej.

Dokumenty te mogą zostać odczytane przy użyciu CZYTNIKA.

Jeżeli nadal mają Państwo trudności z dostępnością naszej strony internetowej, prosimy napisać do nas: kontakt@plsn.eu.

 

 Podręcznik programu wersja 11 DOSTĘPNY (pdf) 2.54 MB

 

 Umowa o dofinansowanie projektu DOSTĘPNA (docx) 75.0 KB

 Wzór umowy partnerskiej DOSTĘPNY (docx) 91.0 KB

 Wzór umowy partnerskiej z pomocą publiczną_rodo_DOSTĘPNY (docx) 97.0 KB

 załącznik nr 8 do Umowy DOSTĘPNY (docx) 802.0 KB

 Wskaźniki produktu 1 oś DOSTĘPNY (pdf) 907.0 KB

 Wskaźniki produktu 3 oś DOSTĘPNY (pdf) 832.0 KB

 Wskaźniki produktu 4 oś DOSTĘPNY (pdf) 891.0 KB

 

 Procedura skarg DOSTĘPNA (pdf) 423.0 KB

 Formularz skargi DOSTĘPNY (docx) 951.0 KB

 

 Regulamin Komitetu Monitorującego DOSTĘPNY (pdf) 241.0 KB

 Lista czŁonków Komitetu Monitorującego DOSTĘPNA (pdf) 195.0 KB

 

 Roczne sprawozdanie z wdrażania Programu Współpracy 2018 DOSTĘPNE (pdf) 1.27 MB

 Roczne sprawozdanie z wdrażania Programu Współpracy 2019 DOSTĘPNE (pdf) 1.95 MB

 Roczne sprawozdanie z wdrażania Programu Współpracy 2020 DOSTĘPNE (pdf) 1.84 MB

 Roczne sprawozdanie z wdrażania Programu Współpracy 2021 DOSTĘPNE (pdf) 2.14 MB

 

 Streszczenie rocznego sprawozdania z wdrażania Programu Współpracy 2020 DOSTĘPNE (pdf) 1.61 MB

 

 Prezentacja_Przygotowanie wniosku o dofinansowanie_wprowadzenie_2019_PL_DOSTĘPNA (pdf) 1.39 MB

 Prezentacja_Przygotowanie wniosku o dofinansowanie_budżet projektu_2019_PL_DOSTĘPNA (pdf) 933.0 KB

 Prezentacja_Kryteria programu_transgraniczność_logika projektu_2019_PL_DOSTĘPNA (pdf) 1.13 MB

 Prezentacja_Informacja i promocja w projekcie_zasada dostępności_2018_PL_DOSTĘPNA (pdf) 1.63 MB

 Prezentacja_Zasada konkurencyjności_2019_DOSTĘPNA (pdf) 395.0 KB

 

 Portfolio Interreg Polska-Saksonia_1 oś_DOSTĘPNE (pdf) 660.0 KB

 Portfolio Interreg Polska-Saksonia_2 oś_DOSTĘPNE (pdf) 1.03 MB

 Portfolio Interreg Polska-Saksonia_3 oś_DOSTĘPNE (pdf) 1.23 MB

 Portfolio Interreg Polska-Saksonia_4 oś_DOSTĘPNE (pdf) 359.0 KB