WAŻNE!

 

Prawo złożenia skargi przeciwko naruszeniu prawa unijnego i prawa krajowego wdrażającego prawo unijne jest powszechne i przysługuje

każdemu.

 

Jeśli podejrzewasz wystąpienie nieprawidłowości, możesz przesłać informację na ten temat pod adresem: Nieprawidlowosci.EWT@mfipr.gov.pl .

Potwierdzimy otrzymanie informacji, zapewnimy zgłaszającemu anonimowość, rozpatrzymy każde zgłoszenie i powiadomimy zgłaszającego o wyniku postępowania wyjaśniającego.

Informacje mogą być przekazywane w języku polskim, angielskim, niemieckim, słowackim i ukraińskim (można wybrać w zależności od programu).

 

Sygnał o podejrzeniu nieprawidłowości możesz również przesłać do OLAF. Informacje na temat zgłaszania spraw do OLAF znajdziesz pod linkiem https://anti-fraud.ec.europa.eu/olaf-and-you/report-fraud_pl (w innych wersjach językowych strony programu należy podać link z odpowiednią wersją językową ze strony OLAF).

 

Poniżej zamieszczamy podręcznik o zwalczaniu nadużyć finansowych w programie oraz katalog najważniejszych sygnałów ostrzegawczych. Publikacja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych, m.in. do beneficjentów:

 

Poniżej zamieszczamy publikacje na temat zwalczania nadużyć: