Lista strategii regionalnych obowiązujących w poszczególnych regionach obszaru wsparcia

Lista strategii regionalnych obowiązujących w obszarze wsparcia

 

Poniżej zamieszczamy linki do strategii obowiązujących na obszarze wsparcia. Projekty zgłaszane do dofinansowania w programie współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 powinny podejmować problemy, wyzwania lub rozwijać potencjały, które są uwzględnione w dokumencie programu oraz strategiach obowiązujących na obszarze wsparcia na poziomie unijnym, makroregionalnym (UE), krajowym, regionalnym. Projekt musi być zgodny z programem i tymi strategiami. Jest to bardzo ważne kryterium oceny wniosków o dofinansowanie. Dlatego zalecamy zapoznanie się z nimi.

Poniżej znajdują się informacje o strategiach regionalnych, które w tej ocenie będą uwzględniane.

Dla działań po polskiej stronie obszaru wsparcia:

 

Dla działań po saksońskiej stronie obszaru wsparcia: