Kontrola z art. 23

Kontroler z art. 23 (kontroler pierwszego stopnia) -  zanim wniosek o płatność dla projektu trafi do Wspólnego , wydatki poniesione w projekcie muszą zostać zweryfikowane przez niezależnego kontrolera pod kątem prawidłowości i zgodności z prawem. W tym celu państwa członkowskie – Polska i Saksonia utworzyły system kontroli pierwszego stopnia. Zadaniem kontrolerów jest m.in. potwierdzanie  kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków oraz ich zgodność z wnioskiem o dofinansowanie, zasadami programu, prawem unijnym i krajowym, także pod kątem realizacji wskaźników produktu (pod kątem ilości i jakości).

Kontoler z art. 23 - Wojewoda Dolnośląski:

Podregion Jeleniogórski

Pozostała częśc województwa dolnośląskiego

 

Kontoler z art. 23 - Wojewoda Lubuski:

Powiat żarski

Pozostała część województwa lubuskiego

Pozostała część Polski

 

 

Wspólne Standardy Kontroli dla Kontrolerów z art. 23 Rozporządzenia (UE) 1299/2013

 Wspólne Standardy Kontroli (pdf) 889.0 KB

 Załącznik 1a      (dotyczy kontrolerów polskich)

 Załącznik 1b (dotyczy kontrolera saksońskiego)

 Załącznik 2a  (dotyczy kontrolerów polskich)

 Załącznik 2b (dotyczy kontrolera saksońskiego)

 Załącznik 3  (dotyczy kontrolerów polskich)

 Załącznik 4  (dotyczy kontrolerów polskich)

 

Kontakt:

1) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Kierownik Oddziału:
Rafał Szydłowski
tel.: 71 340 66 69

Link do strony DUW: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-organizacji-i-r/oddzial-programow-wspo/151,Oddzial-Programow-Wspolpracy-Transgranicznej.html

 

2) Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Wydział Programów Europejskich i Rządowych

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Kierownik Oddziału:

Anna Kosińska - Malinowska

 tel.: +48 95 711 53 93
 anna.malinowska@lubuskie.uw.gov.pl

Link do strony LUW: http://www.lubuskie.uw.gov.pl/zarzadzanie_funduszami_europejskimi/oddzial_wspolpraca_transgraniczna.html