Kontrola z art. 23

Kontroler z art. 23 (kontroler pierwszego stopnia) -  zanim wniosek o płatność dla projektu trafi do Wspólnego , wydatki poniesione w projekcie muszą zostać zweryfikowane przez niezależnego kontrolera pod kątem prawidłowości i zgodności z prawem. W tym celu państwa członkowskie – Polska i Saksonia utworzyły system kontroli pierwszego stopnia. Zadaniem kontrolerów jest m.in. potwierdzanie  kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków oraz ich zgodność z wnioskiem o dofinansowanie, zasadami programu, prawem unijnym i krajowym, także pod kątem realizacji wskaźników produktu (pod kątem ilości i jakości).

Kontoler z art. 23 - Wojewoda Dolnośląski:

Podregion Jeleniogórski

Pozostała częśc województwa dolnośląskiego

 

Kontoler z art. 23 - Wojewoda Lubuski:

Powiat żarski

Pozostała część województwa lubuskiego

Pozostała część Polski

 

 

Wspólne Standardy Kontroli dla Kontrolerów z art. 23 Rozporządzenia (UE) 1299/2013

 Wspólne Standardy Kontroli (pdf) 889.0 KB

 Załącznik 1a (xls) 109.0 KB     (dotyczy kontrolerów polskich)

 Załącznik 1b (docx) 326.0 KB (dotyczy kontrolera saksońskiego)

 Załącznik 2a (doc) 244.0 KB  (dotyczy kontrolerów polskich)

 Załącznik 2b (doc) 551.0 KB (dotyczy kontrolera saksońskiego)

 Załącznik 3 (docx) 56.0 KB  (dotyczy kontrolerów polskich)

 Załącznik 4 (docx) 28.0 KB  (dotyczy kontrolerów polskich)

 

Kontakt:

1) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Kierownik Oddziału:
Rafał Szydłowski
tel.: 71 340 66 69

Link do strony DUW: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-organizacji-i-r/oddzial-programow-wspo/151,Oddzial-Programow-Wspolpracy-Transgranicznej.html

 

2) Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Wydział Programów Europejskich i Rządowych

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Kierownik Oddziału:

Anna Kosińska - Malinowska

 tel.: +48 95 711 53 93
 anna.malinowska@lubuskie.uw.gov.pl

Link do strony LUW: http://www.lubuskie.uw.gov.pl/zarzadzanie_funduszami_europejskimi/oddzial_wspolpraca_transgraniczna.html