Kontakt

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG
Polska - Saksonia 2014-2020

ul. Św. Mikołaja 81, p. 4
50-126 Wrocław

tel. 71 7580 980
fax: 71 7580 916
e-mail: kontakt@plsn.eu


Pracownicy merytoryczni programu:
tel. 71 758 09 59  dr Magdalena Dunikowska
tel. 71 758 09 81  Małgorzata Terpiłowska
tel. 71 758 09 67  Dorota Patrzałek
tel. 71 308 06 76  Iwona Chotja
tel. 71 758 09 75  Joanna Krasowska


Godziny otwarcia biura: 8:15 – 16:15
 

 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA (IZ):

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel.: 222 500 130
e-mail: kancelaria@mfipr.gov.pl

Pytania w sprawie dofinansowania z Funduszy Europejskich:
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Żurawia 3/5
00-503 Warszawa
telefony do konsultantów: 22 626 06 32, 22 626 06 33
e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl

 

ADRESY POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) znajdą Państwo tutaj.