Komitet Monitorujący (KM) Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2021-2027 jest podstawowym ciałem decyzyjnym programu.
Członkami KM są przedstawiciele Polski i Saksonii szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego oraz przedstawiciele partnerów gospodarczych, społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Listę członków nowego Komitetu znajdą Państwo w dokumentach na dole artykułu.

Komitet Monitorujący czuwa m.in. nad prawidłową i efektywną realizacją programu, a także wybiera projekty do dofinansowania. Pierwsze posiedzenie gremium odbyło się 22 listopada 2022 r. we Wrocławiu. W trakcie posiedzenia zatwierdzony został Regulamin KM, który również przekazujemy do Państwa wiadomości. 

Więcej na temat pierwszych prac Komitetu dowiedzą się Państwo z załączonego protokołu. 
 

 Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego 2021-2027 (pdf) 180.0 KB

 Regulamin Komitetu Monitorującego 2021-2027 (pdf) 219.0 KB

 Załącznik 1. Deklaracja bezstronności (pdf) 110.0 KB

 Załącznik 2. Procedura skargowa PLSN (pdf) 154.0 KB

 Protokół I posiedzenia Komitetu Monitorującego 2021-2027 (pdf) 222.0 KB

 Protokół II posiedzenia Komitetu Monitorującego 2021-2027 (pdf)168.0 KB

 Protokół III posiedzenia Komitetu Monitorującego 2021-2027 (pdf) 261.0 KB

 Protokół IV posiedzenia Komitetu Monitorującego 2021-2027 (pdf) 170.0 KB