Komisja Skargowa

Komisja Skargowa

Na ocenę i wybór projektu przysługuje prawo skargi. Skarga może być wniesiona jeżeli w opinii Wnioskodawcy ocena lub wybór projektu nie były zgodne z procedurami zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektów.

Prawo złożenia skargi przysługuje wyłącznie Wnioskodawcy reprezentującemu partnerstwo w ramach projektu.

Komisja ds. Skarg składa się z 4 członków wybieranych spośród członków oraz obserwatorów KM – każdorazowo dwóch przedstawicieli reprezentujących stronę polską oraz dwóch przedstawicieli reprezentujących stronę saksońską, z których jeden pełni rolę Przewodniczącego.

W przypadku skargi złożonej przez Wnioskodawcę po stronie polskiej – Przewodniczącym zostaje członek Komitetu Monitorującego ze strony saksońskiej. W przypadku skargi złożonej przez Wnioskodawcę po stronie saksońskiej – Przewodniczącym zostaje członek Komitetu Monitorującego ze strony polskiej.

Członkowie Komisji ds. Skarg są bezstronni i niezależni w stosunku do Wnioskodawcy, partnerów projektu oraz samego projektu.

 Procedura skargowa Komitetu Monitorującego (w formacie PDF) (pdf) 220.0 KB (procedura przyjęta 11.12.2018)

  Formularz skargi (docx) 1014.0 KB (docx) 1024.0 KB

  Beschwerdeformular (docx) 1015.0 KB (docx) 1024.0 KB