Komisja Skargowa

Komisja Skargowa

Na ocenę i wybór projektu przysługuje prawo skargi. Skarga może być wniesiona jeżeli w opinii Wnioskodawcy ocena lub wybór projektu nie były zgodne z procedurami zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektów.

Prawo złożenia skargi przysługuje wyłącznie Wnioskodawcy reprezentującemu partnerstwo w ramach projektu.

Komisja ds. Skarg składa się z 4 członków wybieranych spośród członków oraz obserwatorów KM – każdorazowo dwóch przedstawicieli reprezentujących stronę polską oraz dwóch przedstawicieli reprezentujących stronę saksońską, z których jeden pełni rolę Przewodniczącego.

W przypadku skargi złożonej przez Wnioskodawcę po stronie polskiej – Przewodniczącym zostaje członek Komitetu Monitorującego ze strony saksońskiej. W przypadku skargi złożonej przez Wnioskodawcę po stronie saksońskiej – Przewodniczącym zostaje członek Komitetu Monitorującego ze strony polskiej.

Członkowie Komisji ds. Skarg są bezstronni i niezależni w stosunku do Wnioskodawcy, partnerów projektu oraz samego projektu.

 Procedura skargowa Komitetu Monitorującego (w formacie PDF) (pdf) 220.0 KB (procedura przyjęta 11.12.2018)

 Formularz skargi (docx) 1014.0 KB

 Beschwerdeformular (docx) 1015.0 KB