Generator do sporządzania wniosku o dofinansowanie

Poniżej znajdą Państwo aktualnie obowiązujący generator do sporządzania wniosku o dofinansowanie:

 Generator do sporządzania wniosku o dofinansowanie 

Aby móc skorzystać z generatora należy założyć konto za pomocą przycisku Nowy użytkownik. Każdy partner projektu powinien mieć własne konto użytkownika.

W razie pytań i spostrzeżeń prosimy o kontakt z WS.