Fundusz Małych Projektów

Fundusz Małych Projektów

W ramach osi priorytetowej IV „Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny” przewidziane jest utworzenie Funduszu Małych Projektów (FMP), który będzie realizowany przez Euroregion Nysa http://www.neisse-nisa-nysa.org. Dla beneficjentów FMP przewidziane będą odrębne procedury oceny małych projektów oraz sprawozdawczości.