Powrót

Komunikaty Programu PL-SN w związku z pandemią COVID-19

WAŻNE DLA BENEFICJENTÓW

 

Aby złagodzić możliwe negatywne skutki sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19, Instytucja Zarządzająca, Instytucja Krajowa oraz Wspólny Sekretariat proponują szereg ułatwień w ramach obowiązujących zapisów Podręcznika Programu na wypadek, gdyby zostali Państwo zmuszeni do odwołania, przesunięcia działań bądź przeprowadzenia innych nieodzownych zmian w projektach. Udogodnienia odnoszą się do procedur raportowania, informowania / wnioskowania o zmiany w projekcie, a także interpretacji reguł dot. kwalifikowalności wydatków.  

Informujemy także, że istnieje możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów. Zamówienia te muszą być jednak niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Proszę wziąć pod uwagę, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i wymaga Państwa kontaktu ze Wspólnym Sekretariatem. Pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków prosimy jednocześnie konsultować z Kontrolerami z art. 23 (Urzędami Wojewódzkimi po stronie polskiej).

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się w komunikatach opublikowanych poniżej. Niniejsze komunikaty obowiązują do odwołania.

Jednocześnie zalecamy Państwu częstszy kontakt mailowy z opiekunem Państwa projektu we Wspólnym Sekretariacie oraz częstsze odwiedzanie naszej strony internetowej www.plsn.eu – na wypadek aktualizacji lub dostosowania niniejszego komunikatu w związku z dynamicznym rozwojem pandemii COVID-19. Proszę pamiętać, że kontakt telefoniczny ze względu na zdalną pracę WS nie zawsze jest możliwy.

 

 Komunikat COVID 19 PLSN 08.04.2020 (pdf) 350.0 KB

 Komunikat dot. niestosowania zasady konkurencyjności (pdf) 182.0 KB

 Komunikat dot. zasady konkurencyjności – zmiany w umowie (pdf) 192.0 KB

 Komunikat dot. zawierania umów w formie elektronicznej (pdf) 115.0 KB