Powrót

Komunikaty Programu PL-SN w związku z pandemią COVID-19

AKTUALIZACJA z dnia 14.01.2022

 

Aby złagodzić możliwe negatywne skutki sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19, Instytucja Zarządzająca, Instytucja Krajowa oraz Wspólny Sekretariat proponują szereg ułatwień w ramach obowiązujących zapisów Podręcznika Programu na wypadek, gdyby zostali Państwo zmuszeni do odwołania, przesunięcia działań bądź przeprowadzenia innych nieodzownych zmian w projektach. Udogodnienia odnoszą się do procedur raportowania, informowania / wnioskowania o zmiany w projekcie, a także interpretacji reguł dot. kwalifikowalności wydatków.  

Informujemy także, że istnieje możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów. Zamówienia te muszą być jednak niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Proszę wziąć pod uwagę, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i wymaga Państwa kontaktu ze Wspólnym Sekretariatem. Pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków prosimy jednocześnie konsultować z Kontrolerami z art. 23 (Urzędami Wojewódzkimi po stronie polskiej).

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się w komunikatach opublikowanych poniżej. Niniejsze komunikaty obowiązują do odwołania.

Jednocześnie zalecamy Państwu częstszy kontakt mailowy z opiekunem Państwa projektu we Wspólnym Sekretariacie oraz częstsze odwiedzanie naszej strony internetowej www.plsn.eu – na wypadek aktualizacji lub dostosowania niniejszego komunikatu w związku z dynamicznym rozwojem pandemii COVID-19. Proszę pamiętać, że kontakt telefoniczny ze względu na zdalną pracę WS nie zawsze jest możliwy.

 

 Komunikat COVID-19 PLSN AKTUALIZACJA z dnia 14.01.2022

 Komunikat dot. niestosowania zasady konkurencyjności (pdf) 182.0 KB

 Komunikat dot. zasady konkurencyjności – zmiany w umowie (pdf) 192.0 KB

 Komunikat dot. zawierania umów w formie elektronicznej (pdf) 115.0 KB