Zwiększona alokacja w naborze na projekty w I osi priorytetowej

W związku z trwającym naborem w I osi priorytetowej tj. Wspólne Dziedzictwo Naturalne i Kulturowe informujemy, że jeden z projektów, który znajdował się w fazie kontraktacji odstąpił od podpisania umowy o dofinansowanie. W wyniku tego pula środków zwiększyła się o 0,6 mln euro EFRR i wynosi obecnie ok. 6,9 mln euro EFRR.