Zmiany w systemie SL2014 i zmiany formularzy dotyczących dostępu do SL2014

W dniu 8 lutego 2018 r. została wdrożona aktualizacja systemu SL2014. Dotyczy ona głównie nowego modułu „Dokumentacja”. Najważniejsze informacje na temat tego modułu znajdują w się w dokumencie poniżej.

 Moduł "Dokumentacja" (pdf) 356.0 KB

Ponadto w module „Korespondencja” dodano obowiązkowe pole „Kategoria korespondencji”. Zawiera ono listę tematów, spośród których należy wybrać ten najlepiej odpowiadający treści tworzonej wiadomości. Lista ta będzie uzupełniana na bieżąco.

Obecnie trwa dostosowanie Podręcznika Beneficjenta na potrzeby programów INTERREG. Gdy nowe wersje podręcznika będą dostępne, zostaną  zamieszczone na stronie programu.

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległy także wzory formularzy wniosków o nadanie, zmianę oraz wycofanie dostępu do SL2014. Obowiązujące formularze są dostępne na stronie programu: w zakładkach "Proces podpisywania umowy"oraz Dowiedz się, co zrobić, aby dokonać zmian w projekcie  >> Dotyczy załącznika A.2.6 – zgłoszenie osób uprawnionych do pracy w SL2014 (zip)