Zmiany w podręczniku programu - wersja 2.2

 

Publikujemy do Państwa wiadomości aktualną wersję podręcznika programu (poniżej).

Dokumenty te dostępne są także w zakładce "Program 2021-2027" i dalej „Dokumenty do pobrania” [LINK] 

Aby ułatwić prześledzenie zmian w stosunku do wersji podręcznika 2.1, zamieściliśmy dodatkowo plik z zaznaczeniem zmian. Dotyczą one wykreślenia jednego punktu w regulacjach dotyczących kosztów rzeczywistych personelu rozliczanych przez polskich beneficjentów oraz dodania przypisu wskazującego na ważne regulacje w rozporządzeniu EFRR w rozdziale dot. kosztów wyposażenia.