Zmiany w podręczniku programu

Informujemy, że Komitet Monitorujący zatwierdził 7 wersję Podręcznika Programu. Zmiany dotyczą przede wszystkim rozdziałów VIII.1 (budżet projektu), VIII.2.2 (zasady udzielania zamówień – dla beneficjentów polskich) oraz VIII.3 (pomoc publiczna). Obowiązującą wersję Podręcznika Programu znajdą Państwo w zakładce „Zapoznaj się z dokumentami i prawem”[Podręcznik Programu].