Zmiany w Podręczniku Programu

NOWA 10 WERSJA PODRĘCZNIKA

 

Informujemy, że Komitet Monitorujący zatwierdził 10 wersję Podręcznika Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczą rozliczania kosztów personelu opisanych w rozdziale VIII. pkt 1.5. pt. "Kategorie wydatków kwalifikowalnych".

Zmiana zapisów Podręcznika Programu ma na celu doprecyzowanie i ujednolicenie zasad kontroli dla polskich i niemieckich beneficjentów.

Obowiązującą wersję Podręcznika Programu znajdą Państwo w załączonym pliku oraz w zakładce „Podstawy prawne".