Zmiany w podręczniku programu

Informujemy, że Komitet Monitorujący zatwierdził 9 wersję Podręcznika Programu.  Zmiany dotyczą rozliczania kosztów Pomocy Technicznej. Obowiązującą wersję Podręcznika Programu znajdą Państwo w zakładce „Zapoznaj się z dokumentami i prawem".