Zmiany w podręczniku programu

Informujemy, że Komitet Monitorujący zatwierdził 8 wersję Podręcznika Programu.  Zmiany dotyczą polskich partnerów projektów i trybu udzielania zamówień, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych.
Obowiązującą wersję Podręcznika Programu znajdą Państwo w zakładce „Zapoznaj się z dokumentami i prawem”[ Podręcznik Programu (pdf) 2.36 MB].