Zmagania paraolimpijskie w projekcie „ERL - Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością”

20 października 2017 w Złotoryi odbyła się „Paraolimpiada Złotoryja 2017”. Impreza została zorganizowana  w ramach realizowanego przez Powiat Złotoryjski oraz Kloster St. Marienstern Zisterzienserinnen Abtei projektu „ERL - Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością”.  W Paraolimpiadzie wzięły udział osoby z niepełnosprawnością z Polski, Czech i Niemiec. W sumie w rywalizacji zmagało się 120 uczestników.

Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie powiązań i rozszerzenie polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych. Innowacją zastosowaną w projekcie jest zmiana sposobu podejścia do kształcenia osób z niepełnosprawnościami. Obecnie osoby niepełnosprawne, w tym zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną kształcą się w odizolowanych szkołach, a następnie w instytucjach bez nastawienia na uwarunkowania otwartego rynku. Dzięki wspólnej realizacji projektu i wykorzystaniu bazy dydaktycznej obu partnerów jest możliwe stworzenie wspólnej oferty edukacyjnej w 10 zawodach, która będzie dopasowana do potrzeb otwartego rynku pracy oraz do możliwości osób niepełnosprawnych. Rozszerzenie i doposażenie bazy dydaktycznej umożliwi osobom niepełnosprawnym kształcenie w wybranym zawodzie w sposób efektywny w realnych warunkach. Ponadto projektodawca zaplanował praktyki dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz stworzenie Vademecum dla pracodawców, w którym zawarte będą uwarunkowania prawne dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych po obu stronach obszaru wsparcia.