Zestawienie projektów zatwierdzonych i niezatwierdzonych do dofinansowania w ramach IV. osi priorytetowej

Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie projektów zatwierdzonych oraz niezatwierdzonych do dofinansowania podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dn. 5 października 2016 w Bolesławcu