Zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dn. 5-6.07. 2016 w Bad Muskau (I, II, III oś priorytetowa)

Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie projektów zatwierdzonych do dofinansowania podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dn. 5-6.07. 2016 w Bad Muskau (I, II, III oś priorytetowa)

 Zestawienie zatwierdzonych projektów I osi (pdf) 57.0 KB

 Zestawienie zatwierdzonych projektów II osi (pdf) 35.0 KB

 Zestawienie zatwierdzonych projektów III osi (pdf) 39.0 KB

 

Zestawienia projektów niezatwierdzonych do dofinansowania

 Zestawienie projektów niezatwierdzonych do dofinansowania_ I oś (pdf) 421.0 KB

 Zestawienia projektów niezatwierdzonych do dofinansowania _III oś (pdf) 422.0 KB