Projekty Flagowe i Projekt Parasolowy: Zestawienie projektów rekomendowanych do dofinansowania zgodnie z decyzją podjętą przez Komitet Monitorujący w dniu 19.04.2016 r.

Podczas posiedzenia  Komitetu Monitorującego w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Schmochtitz zostały zatwierdzone pierwsze projekty tzw. Projekty Flagowe oraz Fundusz Małych Projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi prawie 9 mln EUR.

Wśród zatwierdzonych projektów znalazły się:

  • Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności   w Regionie Transgranicznym (TRAILS)
  • "CLIMATIC TOWN" - Energetyczna Rewitalizacja Miast
  • Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim
  • Fundusz Małych Projektów (Projekt parasolowy)

Poniżej link do szczegółowego zestawienia:

 Zestawienie projektów rekomendowanych do dofinansowania zgodnie z decyzją podjętą przez Komitet Monitorujący w dniu 19.04.2016 r (pdf) 47.0 KB

 Szczegółowe zestawienie projektów rekomendowanych do dofinansowania zgodnie z decyzją podjętą przez Komitet Monitorujący w dniu 19.04.2016 r (pdf) 926.0 KB